WELKOM BIJ STUURGROEP AVG

WIE ZIJN We?

Een multidisciplinaire stuurgroep

De stuurgroep heeft als taak er op toe te zien dat de werkgroepen een goede inhoudelijke werkwijzer opleveren. Als het gaat om dienstverleners en risicodragers (zoals verzekeraars) die actief zijn op het vlak van mens, werk en inkomen dan grijpt de AVG in op bijna al hun bedrijfsprocessen. Of het nu gaat om het bedenken van een nieuwe verzekering of een dienst, het opstellen van een overeenkomst met een klant, samenwerkingsprotocollen  tussen verschillende professionals of het vormgeven van een werkgever- of werknemerportaal, de AVG raakt praktisch alle geledingen van de dienstverlener of risicodrager. Hierom heeft de stuurgroep een brede bezetting.

 

Werkgroepen en kenniskringen

Op dit moment zijn de volgende Werkgroepen gedefinieerd

 • HR: instroom, functioneren & beoordelen en mobiliteit
 • Preventie en Gezondheidsmanagement
 • De zieke werknemer
 • Externe re-integratie

 

De stuurgroep heeft primaat gegeven aan het opleveren van de Werkwijzer Gegevensverwerking de Zieke Werknemer waarbij er ook aandacht is voor de externe re-integratie.

Deelnemers in de stuurgroep

 

 • Stefan Königs 
  (Regio HR:  HRM/HR adviseurs)
 • Dennis Lindeboom
  (Johan – Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid: ecosysteem DI)
 • Leon Floris
  (Fazerelli: medisch adviseurs)
 • Daniëlle de Groot
  (Regiopoortwachters.nl: arbodienstverlening)
 • Irma van Lieshout
  (Fazerelli: bedrijfsarts | stafarts)
 • Lidia Lupgens
  (Regiopoortwachters.nl: bedrijfsarts | stafarts)
 • Lars van de Groep
  (Raadhoven: juridisch | (inkomens)verzekeringen)
 • Monique van de Graaf
  (Van de Graaf juridisch advies: juridisch | vertrouwenspersoon)
 • Bonnie Bleij 
  (Aegon: juridisch | (inkomens)verzekeraar)
 • Kees Boer
  (Lukassen & Boer: adviseurs (inkomens)verzekeringen)
 • Ruben Colijn
  (Colijn IT: ICT HR en verzuimvolgsysteem)
 • Marjol Nikkels
  (CS Opleidingen: deskundigheidsbevordering)
 • Brenda Damkat
  (Eureca Advies: register case- en caremanagement | deskundigheidsbevordering)
 • Carmen Schrader
  (Ampliado en RiskSZ:  arbeidsdeskundig,
  register case- en caremanagement)
 • Pieter Valk
  (EVI Groep AJA Registars en Arbode Consultancy,
  preventie o.a. RIE en kwaliteit- en managementsystemen)
 • Gerard Egberts
  (EVI Groep: arbeidsdeskundig) Voorzitter stuurgroep

Contact

Adres : Balie 7

4301 GZ Zierikzee

Email : info@stuurgroepavg.nl

Rechten Stuurgroep AVG 2019

Email :